Türk Hukukunda Tahkim

Türk Hukukunda Tahkim

Türk hukukunda milli ve milletlerarası tahkime ilişkin düzenlemeler birçok ayrı mevzuatta yer almaktadır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu(MTK), 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 1958 tarihli Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında New York Konvansiyonu, 1965 tarihli Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşlarının Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Konvansiyon(ICSID) şeklindeki düzenlemeler bunlardan en önemlileridir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan tahkim hükümleri, MTK’nın tanımladığı anlamda yabancılık unsuru içermeyen ve Tahkim yerlerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklar hakkında uygulanmaktadır.