İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuğa Başvuru Şartı Olmadan Doğrudan Dava Yoluna Gidilebilen Uyuşmazlık Konuları Nelerdir?

İş kazaları veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları ile bu konulara ilişkin tespit, itiraz ve rücu davalarında arabuluculuk yoluna gidilmesi zorunluluğu aranmamaktadır. Bu durumda taraflar doğrudan iş mahkemesinde dava açabileceklerdir.

Diğer Sorular