Arabuluculuk Aşamasında Gider ve Ücretler Kim Tarafından Karşılanacak?

Dava Şartı Arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlanması halinde arabulucu ücreti kural olarak yarı yarıya ödenecektir. Tarafların arabuluculuk ücretini isterlerse tek bir taraf da yükletebilirler. Anlaşma sağlanmaz ise, dava açılması halinde, dava sonucunda haksız çıkan kişi aleyhinde arabuluculuk ücretine hükmedilir.

Diğer Sorular