TARIMSAL ÜRETİMDE ZORUNLU ARABULUCULUK ŞARTINDA GİDER VE ÜCRETLER KİM TARAFINDAN KARŞILANIR?

Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları durumunda aksi kararlaştırılmadıkça eşit olarak gider ve ücretten sorumlu olurlar. Anlaşmaya varılamaması hâlinde ise ileride haksız çıkacak taraftan tahsil olunmak üzere Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Diğer Sorular