TARIMSAL ÜRETİM NEDİR?

Tarımsal üretim bir arazinin çeşitli tahıllar, meyve, sebze gibi gıda olmak üzere mal elde etmek üzere işlenmesidir.

5488 sayılı Tarımsal Üretim Kanununun madde 3/j bendine göre;” Tarımsal üretim: Toprak, su ve biyolojik kaynaklar ile birlikte tarımsal girdiler kullanılarak yapılan bitkisel, hayvansal, su ürünleri, mikroorganizma ve enerji üretimidir.”

Diğer Sorular