Arabuluculuk Pahalı Bir Yöntem Midir?

Arabuluculuk süreci sonlanana kadar taraflar,  dava yolundan farklı olarak herhangi bir harç yatırmayacaklardır. Keşif, bilirkişi, tanık ve tebligat gibi giderler de ödemeyeceklerdir. Dolayısıyla dava yolu ile kıyaslandığında nispeten daha masrafsız bir yöntem olduğu görülmektedir.

Diğer Sorular