Arabuluculuk sürecindeki ücret ve masrafları kim karşılar?

Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, arabuluculuk sürecindeki tüm masrafları eşit olarak karşılayacaklardır.

Diğer Sorular