Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Nedir?

Arabulucuya başvurulmuş olmasının kanunla dava şartı olarak düzenlenmesidir. Bu durumda davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin
son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır.

Diğer Sorular