Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yoluna Gidilir Mi?

Hakem kararına karşı yalnızca iptal davası açılabilir. İptal davası, tahkim yeri bölge adliye mahkemesinde açılır; öncelikle ve ivedilikle görülür.

Diğer Sorular