İş Hukukunda İhtiyari Arabuluculuğa Hangi Hallerde Gidilebilir?

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri tüm özel hukuk uyuşmazlıkları, ihtiyari arabuluculuk yolu ile çözüme kavuşturulabilir. Çünkü bu uyuşmazlıklar kamu düzenini ilgilendirmemektedir ve dolayısıyla ihtiyari(isteğe bağlı) Arabuluculuğun konusunu oluşturabilmektedirler.

İş hukukundan kaynaklanan, kıdem tazminatı , ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti gibi alacaklar ve  iş kazası nedeniyle maluliyet veya ölümden kaynaklanan tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı vb. her türlü tazminat talepleri ihtiyari arabuluculuğun konusunu oluşturacaktır.

Diğer Sorular