İşe İade Talebiyle Yapılan Başvurularda Tarafların Anlaşması Halinde Arabuluculuk Ücreti Nasıl Ödenir?

İşe iade talebiyle yapılan görüşmelerde tarafların anlaşmaları durumunda, arabulucuya ödenecek ücretin belirlenmesinde işçiye işe başlatılmaması hâlinde ödenecek tazminat miktarı ile çalıştırılmadığı süre için ödenecek ücret ve diğer haklarının toplamı baz alınmak suretiyle arabuluculuk asgari ücret tarifesinin ikinci kısmına göre belirleme yapılacaktır.

Diğer Sorular