Milletlerarası Tahkimde İhtiyati Tedbir veya İhtiyati Haciz Talep Edilebilir Mi?

Evet. Taraflardan birinin, tahkim yargılamasından önce veya tahkim yargılaması sırasında mahkemeden ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz istemesi ve mahkemenin böyle bir tedbire veya hacze karar vermesi, tahkim anlaşmasına aykırılık teşkil etmez.

Diğer Sorular