Milletlerarası Tahkimde Kaç Hakem Olur?

Taraflar, hakemlerin sayısını belirlemekte serbesttirler. Ancak bu sayı tek olmalıdır.

Diğer Sorular