Milletlerarası Tahkimde Yargılama Devam Ederken Tahkime Gidilebilir Mi?

Yargılama sırasında tarafların tahkim yoluna başvurma konusunda anlaşmaları halinde, dava dosyası mahkemece ilgili hakem veya hakem kuruluna gönderilir.

Diğer Sorular